به وبسایت شرکت کفش شهپر خوش آمدید. ورود / ثبت نام

arckben_USru_RU

امروز شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱ | اوقات خوشی داشته باشید!

خط مشی

خط مشی اصلی شرکت  کفش شهپر تولید محصول، با کیفیت بالا در کنار توجه به نیاز مشتریان و شرایط بازار می باشد. این شرکت محصولات تولیدی خود را با قالبهای طبی و با توجه به شرایط ارگونومی ، بدن، پای انسان و حفظ سلامتی کمر و زانو عرضه می نماید.

باتوجه به دارا بودن کاملترین ازمایشگاه کنترل کیفی صنعت کفش کشور؛ اقلام تولیدی در این شرکت، از مواد اولیه تا محصول نهایی به طور صد در صد کنترل شده تا مشتریان محصولاتی با کیفیت، با دوام و با اطمینان دریافت نمایند.

شرکت کفش شهپر با صادرات به کشور های مختلف جهان توانسته جایگاه بین المللی مناسبی را برای خود فراهم نماید و همینطور همکاری با ارگان ها و نهادهای مختلف داخلی این جایگاه را بیش از پیش قوی تر و مستحکم کرده است.

برنامه های توسعه این شرکت در چند بخش تقسیم می شود :

بخش اول در مورد فضای فیزیکی شرکت است که با توجه توسعه و تنوع تولید و تکنولوژی در آینده نزدیک ، فضای حاضر ، کم بوده و شرکت درحال برنامه ریزی گسترش و توسعه مکانی کارخانه می باشد ، طبیعتا با گسترش فضای کار ، دستگاه های تولید نیز  ضمن افزایش ، به روزآوری نیز خواهد شد.

بخش دوم در ارتباط با مدل های تولید است که جهش و تغییر قابل ملاحظه ای را در دو سال اخیر شاهد بوده ایم و راهبرد این شرکت در تنوع و تولید مدل های روز می باشد.

حفظ سلامت مشتریان به واسطه‌ی تولید کالای متناسب سازی شده با تناسبات فیزیولوژیک ایرانیان و زمینه‌ی شغلی، رویه‌ی همیشگی سازمان کفش شهپر است و در این چارچوب با درک، مطالعه و به‌کار بستن دو دانش‌ آنتروپومتری و ارگونومی، محصولاتی مطالعه و آزمون شده طراحی و تولید می‌کند. آنتروپومتری دانش نسبت‌ها و ابعاد فیزیولوژیک دهک‌های قابل توجهی از جمعیت یک قوم یا کشور است؛ لذا تولید پایپوش بر اساس رعایت این نسبت‌ها، ویژه‌سازی تولید پایپوش برای آن قوم یا کشور محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، همواره مجموعه‌ای از تنش‌ها، فشارها و فرسودگی‌های حاصل از نوع شغل یا سبک زندگی بر تَن افراد عارض می‌شوند که دانش ارگونومی قصد جلوگیری و اصلاح آن‌ها را دارد؛ طراحی و ویژه‌سازی تولید پایپوش در راستای نوع شغل و سبک زندگی یکی از بارزترین توانمندی سازمان کفش شهپر در راستای تولید محصول سالم محسوب می‌شود و کسب نشان استاندارد ایران در خانواده‌ی محصولات کفش ایمنی، تاییدی بر این توانایی و افتخاری برای سازمان کفش شهپر است.

خط مشی اصلی شرکت  کفش شهپر تولید محصول، با کیفیت بالا در کنار توجه به نیاز مشتریان و شرایط بازار می باشد. این شرکت محصولات تولیدی خود را با قالبهای طبی و با توجه به شرایط ارگونومی ، بدن، پای انسان و حفظ سلامتی کمر و زانو عرضه می نماید.

باتوجه به دارا بودن کاملترین ازمایشگاه کنترل کیفی صنعت کفش کشور؛ اقلام تولیدی در این شرکت، از مواد اولیه تا محصول نهایی به طور صد در صد کنترل شده تا مشتریان محصولاتی با کیفیت، با دوام و با اطمینان دریافت نمایند.

شرکت کفش شهپر با صادرات به کشور های مختلف جهان توانسته جایگاه بین المللی مناسبی را برای خود فراهم نماید و همینطور همکاری با ارگان ها و نهادهای مختلف داخلی این جایگاه را بیش از پیش قوی تر و مستحکم کرده است.

برنامه های توسعه این شرکت در چند بخش تقسیم می شود :

بخش اول در مورد فضای فیزیکی شرکت است که با توجه توسعه و تنوع تولید و تکنولوژی در آینده نزدیک ، فضای حاضر ، کم بوده و شرکت درحال برنامه ریزی گسترش و توسعه مکانی کارخانه می باشد ، طبیعتا با گسترش فضای کار ، دستگاه های تولید نیز  ضمن افزایش ، به روزآوری نیز خواهد شد.

بخش دوم در ارتباط با مدل های تولید است که جهش و تغییر قابل ملاحظه ای را در دو سال اخیر شاهد بوده ایم و راهبرد این شرکت در تنوع و تولید مدل های روز می باشد.

حفظ سلامت مشتریان به واسطه‌ی تولید کالای متناسب سازی شده با تناسبات فیزیولوژیک ایرانیان و زمینه‌ی شغلی، رویه‌ی همیشگی سازمان کفش شهپر است و در این چارچوب با درک، مطالعه و به‌کار بستن دو دانش‌ آنتروپومتری و ارگونومی، محصولاتی مطالعه و آزمون شده طراحی و تولید می‌کند. آنتروپومتری دانش نسبت‌ها و ابعاد فیزیولوژیک دهک‌های قابل توجهی از جمعیت یک قوم یا کشور است؛ لذا تولید پایپوش بر اساس رعایت این نسبت‌ها، ویژه‌سازی تولید پایپوش برای آن قوم یا کشور محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، همواره مجموعه‌ای از تنش‌ها، فشارها و فرسودگی‌های حاصل از نوع شغل یا سبک زندگی بر تَن افراد عارض می‌شوند که دانش ارگونومی قصد جلوگیری و اصلاح آن‌ها را دارد؛ طراحی و ویژه‌سازی تولید پایپوش در راستای نوع شغل و سبک زندگی یکی از بارزترین توانمندی سازمان کفش شهپر در راستای تولید محصول سالم محسوب می‌شود و کسب نشان استاندارد ایران در خانواده‌ی محصولات کفش ایمنی، تاییدی بر این توانایی و افتخاری برای سازمان کفش شهپر است.