به وبسایت شرکت کفش شهپر خوش آمدید. ورود / ثبت نام

arckben_USru_RU

امروز سه شنبه, ۲۵ مرداد , ۱۴۰۱ | اوقات خوشی داشته باشید!

آموزش پای چپ و راست به کودکان

در این مقاله از شهپر می خواهیم روش هایی را برای آموزش پای چپ و راست ارائه کنیم. با ما همراه باشید.

این روش های ساده را امتحان کنید.

یک نوار سفید و یک ماژیک مشکی را انتخاب کنید.

پای چپ و راست - کفش شهپر

نوارسفید را به دو قسمت تقسیم کنید چند حرف اول اسمش را روی یک تکه آن و بقیه حروف اسمش را روی تکه دوم بنویسید.

آموزش چپ و راست - کفش شهپر

قسمت اول اسمش را روی کفش پای چپ و قسمت دوم اسمش را روی کفش پای راست بچسبانید وقتی کفش ها را در کنار هم قرار میدهید اسم او کامل میشود. بدین صورت برچسب اسم او را بر روی کفش اش زده اید.

آموزش چپ و راست - کفش شهپر

چگونه بند کفش را به روش گوش خرگوش کوچک ببندید؟

گام اول:

بستن بند کفش - کفش شهپر

بستن بند کفش یک جزء مهم لباس پوشیدن است. مدل ” گوش خرگوش کوچک” یک روش بستن بند کفش است. اولین گام این است که هر بند کفش را از هر طرف در دست خود بگیرید.

بستن بند کفش - کفش شهپر

بند مشکی را از روی بند قرمزعبوردهید البته در وسط راه هر کدام.

بستن بند کفش - کفش شهپر

آخر بند مشکی را بگیرید وآن را بیاورید به سمت بند قرمز، حالا، آن را زیر بند قرمز قرار دهید.

بستن بند کفش - کفش شهپر

حالا ته بند قرمز و بند مشکی را بگیرید و آنها را سفت بکشید. که این رد کردن بندها باید بسیار نزدیک به سطح کفش باشد.

بستن بند کفش - کفش شهپر

حالا بند مشکی را در دست نگه دارید و با آن یک حلقه کوچک بسازید. در حقیقت آن را به یک گوش خرگوش کوچولو تبدیل کنید. توجه کنید که این گوش مشکی خرگوش کوچولو باید یک دم دراز داشته باشد.

بستن بند کفش - کفش شهپر

حالا بند قرمز را بگیرید و با آن نیز یک حلقه کوچک درست کنید در واقع آن را به خرگوش کوچولو تبدیل کنید. این گوش قرمز خرگوش کوچولو نیز باید یک دم دراز داشته باشد.

بستن بند کفش - کفش شهپر

حالا میانه گوش مشکی خرگوش کوچولو را از بالای وسط گوش قرمز خرگوش کوچولو عبور دهید.

بستن بند کفش - کفش شهپر

حالا بالای گوش قرمز را بگیرید و آن را بالای گوش مشکی قرار دهید و حالا آن را از درون سوراخ عبوردهید.

بستن بند کفش - کفش شهپر

انگشتان خود را در درون انتهای گوش های خرگوش کوچولو قرار دهید سپس آن را نگه دارید و سپس محکم بکشید . شما حالا حلقه ها را دریک گره بسته اید. بند کفش های شما حالا آماده است.